Truyện 500 - 1000 chương
Tác giả: Diệp Phi Dạ

Tác giả: Nguyên Lai

Tác giả: Thính TuyếtTác giả: Mộc Dật

Tác giả: Thương Hải Nhất Thử
Tác giả: Dược Thiên Sầu

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


Tác giả: Vũ SinhTác giả: Phát Phát Phát


Tác giả: Tịch Mịch Thanh Tuyền


Tác giả: Ám Hương


Tác giả: Miêu Bạc Hà


Tác giả: Bân Bân

Tác giả: Mai Tử Tửu


Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
04
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Ngôn Tình, Đô Thị
08
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
09
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Huyền Huyễn