Truyện Quan Trường
Tác giả: Hồng Trà Thượng Hạng

Tác giả: Bích Vân Thiên

Tác giả: Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Tác giả: Bút Thượng

Tác giả: La Thanh Mai

Tác giả: Tà Nguyệt Lâu Chủ

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Tác giả: Phạm Gia Khánh

Tác giả: Canh Tục

Tác giả: Tiểu Nhục Tống

Tác giả: Dương Tử Hiên

Tác giả: Bắc Ngạn

Quan Khí​ full hot
Tác giả: Hồng Mông Thụ


Phù Diêu full hot
Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai

Tác giả: Khuyết Danh

Lộng Triều full hot
Tác giả: Thụy Căn

Tác giả: Tam Giới Đại Sư


Tác giả: Nhất Tam Thất Cửu

Quan Sách full hot
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Tác giả: Ẩn Vi Giả

Tác giả: Áo Bỉ Gia

Tác giả: Tây Lâu Nguyệt

Tác giả: Mộng Nhập Hồng Hoang

Truyện HOT
01
Đô Thị, Trọng Sinh, Quan Trường
02
Đô Thị, Quan Trường
03
Đô Thị, Dị Năng, Quan Trường
04
Đô Thị, Quan Trường
05
Đô Thị, Dị Năng, Quan Trường
06
Đô Thị, Dị Năng, Quan Trường
07
Đô Thị, Trọng Sinh, Quan Trường
08
Đô Thị, Quan Trường
09
Đô Thị, Quan Trường
10
Ngôn Tình, Trinh Thám, Quan Trường