Truyện Ngược
Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái


Tác giả: Vô Danh tiền bối

Tác giả: XueAnh/Lê Phương Tuệ Anh


Tác giả: Diệp Nhiên

Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc

Tác giả: Bạch Nương Tử


Tác giả: Yêu Tam


Tác giả: Tuyết Mãn ĐầuTác giả: Ngô Ngọc

Tác giả: Thảo Phạm

Tác giả: Uống ngụm Sprite

Tác giả: Nam Phong Tri Ý

Tác giả: Diệu Băng

Tác giả: Hạ Thiên Tiểu Tất

Tác giả: Diệp Tử Vân

Tác giả: Linh Ước


Tác giả: Ngôn Âm

Tác giả: Hồng Liễu Dung Nhan

Tác giả: Nhất Tiếu Khuynh Thần

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
03
Ngôn Tình, Ngược
04
Đam Mỹ, Ngược, Sủng
05
Ngôn Tình, Ngược
06
Đô Thị, Ngược, Sủng
07
Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh
08
Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược
09
Ngôn Tình, Ngược