Truyện Linh Dị
Tác giả: Diêm ZK


Tác giả: Hắc Đồng Thúc

Vong Linh Thư full hot
Tác giả: Nguyệt Hạ Tang

Tác giả: Vị Nhập Cửu.

Tác giả: Nhan Uyển Huyên


Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Tác giả: Tiểu Lộ Đăng

Tác giả: Chiết KhúcTrộm Mệnh full hot
Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền


Tác giả: Thiên Kiều Để Hạ Thuyết Thư Đích
Chưa có

Tác giả: Nịnh Mông Quái Tinh

Tác giả: Huyễn Hải Bát Tiên

Tác giả: Tiết Mặc Thành Hải

Tác giả: Sái Tuấn

Lăng Độ Vũ full hot
Tác giả: Huỳnh Dị

Tác giả: Sái Tuấn

Tác giả: Mộ Dung Mậu


1003 full hot
Tác giả: Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu Huyết

Tác giả: Phù Mộng Lưu Niên

Tác giả: Vĩ Ngư

Truyện HOT
01
Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị
02
Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ
04
Ngôn Tình, Linh Dị, Trọng Sinh
05
Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị
06
Huyền Huyễn, Linh Dị, Xuyên Không
07
Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ
08
Ngôn Tình, Linh Dị
09
Huyền Huyễn, Linh Dị, Thám Hiểm
10
Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám