Truyện Light Novel
Tác giả: magamisora1
Tác giả: luongthanhtung

Tác giả: Jr rn

Tác giả: Không bằng nghiệp dư

Tác giả: Tống Thu Thu

Tác giả: Takahashi Yoshiko


Tác giả: Abasuto Ichi - アバスト一
Tác giả: Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)


Tác giả: Nguyễn Phú Huy

Tác giả: Paikaru

Tác giả: Hắc Vân

Tác giả: Cupid

Tác giả: Semikawa Natsukana


Truyện HOT
01
Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn
04
Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Hệ Thống
05
Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn
06
Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn
08
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
09
Ngôn Tình, Trọng Sinh, Light Novel
10
Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây