Truyện Light Novel


Tác giả: Takahashi Yoshiko


Tác giả: Abasuto Ichi - アバスト一Tác giả: Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)


Tác giả: Nguyễn Phú Huy

Tác giả: Paikaru

Tác giả: Hắc Vân

Tác giả: Cupid

Tác giả: Semikawa Natsukana


Overlord hot
Tác giả: Maruyama Kugane

Tác giả: Tô Châu Hà Thượng Kiều


Tác giả: Hiroshi Sakurazaka


Tác giả: Kawahara Reki

Tác giả: Tái Lai Nhất Chi Đại Tuyết Gia


Truyện HOT
01
Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn
04
Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Hệ Thống
05
Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn
06
Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng
08
Ngn Tnh, Light Novel
10
Đô Thị, Võng Du, Light Novel