Truyện Hài Hước
Tác giả: Tử Quỳnh

Thích Em Từng Giây new full hot
Tác giả: Lộc Linh

Tác giả: Di Sinh Sinh

Tác giả: 三千夜

Tác giả: Soa Điểm Biến Thành Mỹ Nữ


Tác giả: Mễ Nháo Nháo


Tác giả: 沉鱼Tác giả: Tạm Được Thôi

Tác giả: Túy Cai Ngoạn Tử

Tác giả: Chung Xán


Tác giả: Độc Bộ Thiên Hạ

Tác giả: Nãi Hương Vị Đát

Tác giả: Thanh Mai Quả Tử

Tác giả: Lạc Khê Nhi

Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái


Tác giả: Tối Ái Mai Tử TửuTác giả: 丁十三

Tác giả: Nửa năm đổi tên một lần

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Hệ Thống
02
Võng Du, Hài Hước
05
Đam Mỹ, Hài Hước
09
Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du
10
Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc