Truyện Hài Hước
Tác giả: Thúy Hường

Tác giả: Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất HànhTác giả: Thâu Mã Đầu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Tác giả: Boring_o_o

Tác giả: nganngan1310

Tác giả: Quất Miêu Uy Vũ

Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

Tác giả: Ma Cô Đội Trưởng

Tác giả: Ichabod Crane

Tác giả: Tatchikuro


Tác giả: Hồng Vĩ Thú Cương

Tác giả: magamisora1


Tác giả: Khinh Vân Đạm

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Hệ Thống
02
Võng Du, Hài Hước
05
Đam Mỹ, Hài Hước
10
Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du