Truyện Hài Hước
Tác giả: Diệp Sáp

Tác giả: Tiêu Bạch Nhiễm


Tác giả: Hoa Ly


Tác giả: Dạ Tử Tân


Tác giả: Nhện Đa Sắc (Anou)

Tác giả: willirenkaTác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia

Tác giả: Đường Thất Ngư

Tác giả: 豆沙葫芦甜Tác giả: Lộc Dã Tu Tai

Tác giả: Mộc Hương Viên


Tác giả: Hàm Kỳ


Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang

Tác giả: Đâu Đâu Hữu Đồng Tiền

Tác giả: Tiêu Lâm

Tác giả: Âu Dương Lam Ca

Tác giả: Khinh Vân Đạm

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Hệ Thống
02
Võng Du, Hài Hước
05
Đam Mỹ, Hài Hước
09
Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du