Truyện Dị Năng
Tác giả: Túy Nhiễm Khinh Ca

Tác giả: Lập Phương

Tác giả: Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Linh Sát new full hot
Tác giả: Quỷ Chi Khúc


Tác giả: Đông Trùng Hạ Uyển

Tác giả: Đạp Thủy Nhi Hành

Tác giả: Cư sĩ Quả Khanh

Tác giả: Giang Hà


Tác giả: Hoa Hoa Liễu
Tác giả: Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương

Tác giả: 5 Duyệt

Tác giả: Kim Linh Hoàng

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Tác giả: Diễm Linh Cơ

Tác giả: Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

Tác giả: Kỳ Cáp

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn
03
Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng
04
Đô Thị, Dị Năng
05
Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng
06
Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du
07
Xuyên Không, Dị Năng, Sủng
09
Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn
10
Ngôn Tình, Dị Năng, Mạt Thế