Bất Diệt Bá Thể Quyết

Tác giả: Bát Dị
Nguồn: truyenyy.vip
Thể loại: Huyền Huyễn
Trạng thái: Đang ra

Hèn mọn thiếu niên, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu Bất Diệt Bá Thể Quyết, có được hậu thiên giác tỉnh huyết mạch năng lực. Người khác nhất sinh chỉ có thể thức tỉnh một loại huyết mạch, mà hắn lại có thể thức tỉnh mười cái, trăm cái, còn có thể tùy ý dung hợp, cuối cùng đúc Tựu Bất Diệt Bá Thể! Ta lấy xác phàm đúc Bá Thể, một tay che trời trấn thế gian! Cửu Cực Thánh Thể? Hoang Thiên Cổ Thể? Thái Thượng Vương Thể? Mặc cho ngươi thể chất cả thế gian vô song, lại sao địch ta Bất Diệt Bá Thể!

Danh sách chương
Có thể bạn muốn xem
Đế Vương Chi Chiến
Cô Độc Nhân
Trăng Đêm
Tích Lan Thành
Đại Tùy Quốc Sư
Nhất Ngữ Phá Xuân Phong
Vu Thần Kỷ
Huyết Hồng
Vô Sỉ Đạo Tặc
Vô Xỉ Đạo Tặc
Thần Đạo Đan Tôn
Cô Đơn Địa Phi