Truyện Truyện Teen Hay
Tác giả: Sơ Cửu

Eo Thon Nhỏ full hot
Tác giả: Khương Chi Ngư

Tác giả: Vãn Thất Thất

Tác giả: Khanh Bạch Y


Tác giả: Lan Hồ Điệp 134

Em Là Nhà full hot
Tác giả: Lan Rùa


Tác giả: Linhlinhpenny

Tác giả: Lan Rùa

Tác giả: Su Monster

Tác giả: Lan Hồ Điệp 134

Tác giả: Lan Rùa

Tác giả: Lạc Lạc

Tác giả: Lan Rùa

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Tác giả: Phượng Khuynh Thành


Tác giả: Ngự Long


Tác giả: Chữ Nhân Hoạch


Mỹ Nam Nhân full hot
Tác giả: Phoebe

Tác giả: Lùn Siêu Tốc


Tác giả: Hạ Tường Lam


Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Ngôn Tình, Đô Thị
04
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
08
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Ngôn Tình, Ngược, Sủng