Truyện Truyện mới cập nhật
Tác giả: Âu Dương Lam Ca


Tác giả: Hoành Nhất

Tác giả: Yêu Thính Lão Nhân Ngôn

Tác giả: Na Hạ

Công Chúa Trên Cao new full hot
Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc

Passage D"Enfer new full hot
Tác giả: Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm

Tác giả: Tùng Thử Tuý Ngư

Tác giả: Ôn Sưởng


Tác giả: Mộng Tiêu Nhị


Tác giả: Bán Nguyệt Bán Tiêu

Tác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao


Tác giả: Lâm Tố Lê

Tác giả: Khinh Vân ĐạmTác giả: Vân Thủy Mê Tung


Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải

Tác giả: Quân Vũ Thiên Hạ

Tác giả: Tam Nhật Tiểu Thốn

Tác giả: Khúc Tiểu KhúcTruyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
04
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Ngôn Tình, Đô Thị
08
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
09
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Huyền Huyễn