Truyện Truyện mới cập nhật
Tác giả: Mạch Hạ Du Trúc

Tác giả: Thanh PhongTác giả: Tương Chí Dạ
Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu


Tác giả: Cẩm Hoàng

Tác giả: Quyết Tuyệt

Tác giả: Trần Thiên Nam

Tác giả: Khải Hầu Thừa Thương

Tác giả: Bộ Liêm Y

Tác giả: Tuyết Mãn Cung Đao
Tác giả: Thời Câm

Tác giả: Lâm Huỳnh Y


Tác giả: Xuyên Lan

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng

Tác giả: Priest

Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng


Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Ngôn Tình, Đô Thị
04
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
08
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Ngôn Tình, Ngược, Sủng