Truyện Truyện Hot
Tác giả: Chiêu Tài Tiến Bảo

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Tác giả: Thần Đông

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Tác giả: Vũ Phong


Tác giả: Quỷ Thượng Nhân

Tác giả: Vong Ngữ

Tác giả: Nhĩ Căn

Đế Bá hot
Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Tác giả: Vi Lan Tử Mặc

Tác giả: Tịch Tiểu Tặc


Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Nguyên Tôn full hot
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Tác giả: Tần Nguyên

Tác giả: Thanh Tử

Tác giả: Lê Thiên

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Tiên Nghịch full hot
Tác giả: Nhĩ Căn

Tác giả: Mạc Mặc

Tác giả: Lưu Ly Tuyết Tuyết

Tác giả: Thiện Lương Mật Phong

Tác giả: Ngã Bản Thuần Khiết


Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Tác giả: Ám Ma Sư

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
04
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Ngôn Tình, Đô Thị
08
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
09
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Huyền Huyễn