Truyện Truyện Hot
Tác giả: Chiêu Tài Tiến Bảo

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Tác giả: Quỷ Thượng Nhân

Tác giả: Thần Đông

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu


Tác giả: Vũ Phong

Tác giả: Nhĩ Căn

Tác giả: Tịch Tiểu Tặc


Tác giả: Vong Ngữ

Tác giả: Vi Lan Tử Mặc

Nguyên Tôn full hot
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Đế Bá hot
Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Tác giả: Tần Nguyên

Tác giả: Lưu Ly Tuyết Tuyết

Tác giả: Thiện Lương Mật Phong

Tác giả: Mạc Mặc

Tác giả: Thanh Tử

Tiên Nghịch full hot
Tác giả: Nhĩ Căn

Tác giả: Lê Thiên

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ


Tác giả: Ngã Bản Thuần Khiết

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu


Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Ngôn Tình, Đô Thị
04
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
08
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Ngôn Tình, Ngược, Sủng