Truyện Truyện Full
Tác giả: Bộ Liêm Y

Tác giả: Nhất Dạ Diễm VũTác giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Tác giả: maithaocattien

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Tác giả: Vô Danh tiền bối

Tác giả: Thủy Hóa Bối

Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa

Tác giả: Tân Tiểu Quái

Tác giả: Lyly
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Tác giả: Nhân Tiểu Thanh


Lithromantic new full hot
Tác giả: Cứ Xuyên

Tác giả: Dạ Tử Sân

Tác giả: Diệp Ức Lạc

Sau Mưa new full hot
Tác giả: Lệ Vũ

Kim Cương new full hot
Tác giả: Trục Nhất Nhi Quy

Tác giả: Tôn Diệp NhiênTác giả: Nguyệt Thượng Vô Trần

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Ngôn Tình, Đô Thị
04
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
08
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Ngôn Tình, Ngược, Sủng