Truyện Ngôn Tình Hay
Tác giả: Chiêu Tài Tiến BảoTác giả: Tần Nguyên

Tác giả: Trúc Dĩ

Đạo Tình full hot
Tác giả: Chu NgọcTác giả: Lạt Tiêu

Tác giả: Hường

Tác giả: Kì Lão Du

Tác giả: Khương Tiểu Nha

Khó Dỗ Dành full hot
Tác giả: Trúc Dĩ

Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Tác giả: Ân Tầm


Tác giả: Thập Thất Mạch


Tác giả: Nguyễn Ngọc Trân Quế


Tác giả: Diệp Phi Dạ

Huynh Sủng full hot
Tác giả: Trường Câu Lạc Nguyệt


Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
04
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Ngôn Tình, Đô Thị
08
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
09
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Huyền Huyễn