Truyện Ngôn Tình Hài
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh (Hạt Tiêu)Tác giả: Trì Đa Ngư

Tác giả: Nữ Vương Bất Tại Gia

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Tác giả: Linh Ước
Tác giả: Minh Quế Tái Tửu


Tác giả: Phù Tang Tri Ngã

Tác giả: Lục Thập Giáp Tử

Tác giả: Ánh Nhật

Tác giả: Tiểu Yêu Trọng Sinh


Khúc Hoán Hoa full hot
Tác giả: Hồ Điệp Seba

Tác giả: Su Monster

Tác giả: Takahana

Tác giả: Trương NhiTác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm

Tác giả: Cống Trà


Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Ngôn Tình, Đô Thị
04
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
08
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Ngôn Tình, Ngược, Sủng