Truyện Kiếm Hiệp Hay
Tác giả: Thần Đông

Tác giả: Vong Ngữ

Tiên Nghịch full hot
Tác giả: Nhĩ Căn

Đế Tôn full hot
Tác giả: Thạch Trư, Trạch Trư

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi


Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Tác giả: Kiết Dữ 2

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Mãng Hoang Kỷ full hot
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Tác giả: Khuyết Danh

Tác giả: Vũ Nham

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Tác giả: Hỏa Thụ

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao​​

Tác giả: Diệp Ức Lạc

Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh

Tác giả: Vô Tội

Vũ Thần full hot
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Tác giả: Đông Nhất Phương

Tác giả: Yêu Dạ

Cẩm Y Vệ full hot
Tác giả: Miêu Khiêu

Tru Tiên full hot
Tác giả: Tiêu Đỉnh

Huyền Thiên full hot
Tác giả: Ô Sơn

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Ngôn Tình, Đô Thị
04
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
07
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
08
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Ngôn Tình, Ngược, Sủng