Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện Xuyên Không
Tác giả: Nghịch Thiêm
Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, ...


Tác giả: Văn Nhã Ai Cập Miêu
Thể loại: Kiếm Hiệp, Bách Hợp, ...


Tác giả: Lý Tưởng Hoa
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo
Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, ...

Tác giả: Đào Hình Lý
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Lâm Gia Thành
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Lâm Gia Thành
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...


Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Có thể bạn muốn xem