Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện Xuyên Không
Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng
Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, ...


Tác giả: Thiên Biên Lão Tứ
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, ...
Tác giả: Chi Chi Ma
Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, ...

Tác giả: Thư Cảnh
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...


Tác giả: Trường Câu Lạc Nguyệt
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Có thể bạn muốn xem
Sự Thật Ư?
Tiểu Đầu To
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Một Nhà Dưới Chân Núi
Nữ Vương Không Ở Nhà
Đường Lang Quân
Địa Phủ Tiểu Khuyển
Tôi Có Một Bí Mật
Tây Tây Đặc
Công Chúa Thành Vương Phi
Tiếu Dương
Mạch – Thanh
Huyễn Ái Vô Ái.