Truyện Xuyên Không


Tác giả: Nam Mệnh Vũ
Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, ...


Tác giả: Thiên Mịch Hà
Thể loại: Xuyên Không, Sủng, ...

Tác giả: Nam Hải Bần Ni
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, ...

Tác giả: Nhất Mặc Đan Tâm
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, ...

Tác giả: Huyết Huyết
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, ...

Tác giả: Đại Viên Tử
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, ...

Tác giả: Thiên Nhai Giao Thoa
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Có thể bạn muốn xem
Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
Phong Lưu Thư Ngốc
Who Are You ??? [Thanh Vũ]
Nguyệt Hạ Diệp Ảnh
Thanh Niên Óc Chó
6llzeroll9
Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê
Đông Thi Nươn
Nhiên Dạ
Nguyệt Nhiên Dạ
Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Minh Nguyệt Ngọc Anh