Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện Truyện Teen
Tác giả: Kawi
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, ...

Tác giả: Huyền Scorpio
Thể loại: Truyện Teen, Khác, ...

Tác giả: Kawi
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, ...

Tác giả: Huỳnh Thông
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen, ...

Tác giả: Hạ Chu Chu
Thể loại: Truyện Teen, Đoản Văn, ...

Tác giả: Khương Chi Ngư
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Dư Niểu Niểu
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, ...

Tác giả: Thuỷ Tinh Phỉ Thuý Nhục
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, ...

Tác giả: Thanh Yên
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, ...


Truyện teen là thể loại truyện được viết dành riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên mới lớn, tâm hồn đầy hồn nhiên và mộng mơ. Truyện thường tả về các mỗi tình tuổi học trò đầy hồn nhiên và tươi sáng.