Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện Quan Trường
Tác giả: Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ
Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, ...

Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Thể loại: Quan Trường, Cung Đấu, ...

Tác giả: Bút Thượng
Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, ...

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, ...

Tác giả: Tiểu Nhục Tống
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, ...

Tác giả: Vịt Rang Muối
Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, ...

Tác giả: Tà Nguyệt Lâu Chủ
Thể loại: Quân Sự, Quan Trường, ...

Tác giả: La Thanh Mai
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Trường Nhạc Tư Ương
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, ...

Tác giả: Sâu
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.
Có thể bạn muốn xem
Tỷ Phu Vinh Dự
Tiểu Thủ Chương
Bí Thư Tỉnh Ủy
Vân Thảo
Bí Thư Trùng Sinh
Bảo Thạch Tiêu
Quan Thần
Hà Thường Tại
Quan Môn
Quan Môn Full
Thao Lang
Phù Diêu
Phù Diêu Full
Đoạn Nhận Thiên Nhai
Lộng Triều
Thụy Căn
Theo Đuổi Mẹ Xin Xếp Hàng
Bút Thượng
Sỹ Đồ Phong Lưu
Đoạn Nhận Thiên Nhai