Truyện Quân Sự
Tác giả: Cao Nguyệt
Thể loại: Dị Giới, Quân Sự, ...

Tác giả: Nam Hi Bắc Khánh
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...


Tác giả: TieuBachLong90
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, ...

Tác giả: Tứ Bối Lặc
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: Tà Nguyệt Lâu Chủ
Thể loại: Quân Sự, Quan Trường, ...

Tác giả: Nguyệt Lãm Hương
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: Phong Du Tùng Lâm
Thể loại: Dị Giới, Quân Sự, ...

Tùng Hoa Full
Tác giả: Nguyễn Dương
Thể loại: Huyền Huyễn, Quân Sự, ...


Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Có thể bạn muốn xem
Hình Đồ
Canh Tân
Săn Tim Nàng
Hi Đại Tiểu Thư
Đông Chu Liệt Quốc
Phùng Mộng Long
Đại Quốc Tặc
Phó Kỳ Lân
Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Cổ Long Cương
Hổ Lang Chi Sư
Tịch Mịch Kiếm Khách
A Mạch Tòng Quân
Tiên Chanh
Tướng Quân Vô Địch
Hạ Kiều Ân
Quyền Thần
Sa Mạc