Truyện Nữ Cường
Tác giả: Tố Quang Đồng
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...


Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Hạ Thái Hậu
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Loran
Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, ...

Tác giả: Phi Yến Nhược Thiên
Thể loại: Cung Đấu, Nữ Cường, ...

Tác giả: Kiều Tây
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, ...

Tác giả: Tô Tiếu
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, ...

Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Vịt Rang Muối
Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, ...

Truyện nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).
Có thể bạn muốn xem
Mùa Xuân Của Chó Độc Thân
Hồng Thứ Bắc
Thích Khách Vô Danh
Dạ Tuyết Miêu Miêu
Xuyên Qua Yêu Soái Vương Gia
Bảo Lưu Không Vị
Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn
Yểu Dư Chiết
Thiên Tài Cuồng Phi
Băng Y Khả Khả
Phượng Hoàng
Lạc Lạc Tử
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý
Tích Ngã Vãn Hĩ