Truyện Nữ Cường
Tác giả: Ngạn Nhi
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, ...

Tác giả: Niên Tiểu Hoa
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Phỉ Thúy Thúy
Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, ...

Tác giả: Tiểu Yêu Trọng Sinh
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Đường Mật
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Thanh Y
Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, ...

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ
Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, ...

Tác giả: Thành Trân Trân
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Truyện nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).
Có thể bạn muốn xem
Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
Vong Xuyên Tứ Nguyệt
Thanh Sắc Cấm Dụ
Miêu Diệc Hữu Tú
Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ
Sơn Hữu Thanh Mộc
Đệ Nhất Ác Phi
Hạ Ma Ma
Tà Phượng Nghịch Thiên
Băng Y Khả Khả
Đích Nữ Vô Song
Bạch Sắc Hồ Điệp
Ninh Phi
Ninh Phi Full
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
Phu Lang Ngốc Của Ta
Lục Nhật