Truyện Nữ Cường
Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, ...

Tác giả: Mạt Liễu
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Mộ Anh Lạc
Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, ...

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, ...

Tác giả: Thiên My
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Hỏa Long Tịch
Thể loại: Kiếm Hiệp, Nữ Cường, ...

Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Ninh Phi Full
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Thượng Quan Sở Sở
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, ...

Tác giả: Tang Du Tinh
Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, ...

Truyện nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).
Có thể bạn muốn xem
Không Thể Nói
Sơ Vân
Đen Ăn Đen
Cư Ni Nhĩ Tư
Nhìn Lén
Nhìn Lén Full
Lăng Thục Phân
Kiêm Gia Khúc
A Kỳ
Chỉ Say Mê Quân
Bong Bóng Bong Bóng
Lưỡng Thế Hoan
Tịch Nguyệt Giảo Giảo
A Mạch Tòng Quân
Tiên Chanh
Băng Nữ Sủng Phu
Mị Dạ Thủy Thảo