Truyện Nữ Cường
Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Ngạn Nhi
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, ...

Tác giả: Niên Tiểu Hoa
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Phỉ Thúy Thúy
Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, ...

Tác giả: Tiểu Yêu Trọng Sinh
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Đường Mật
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Thanh Y
Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, ...

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ
Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, ...

Tác giả: Thành Trân Trân
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Truyện nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).
Có thể bạn muốn xem
Ninh Phi
Ninh Phi Full
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
Lưỡng Thế Hoan
Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thoát Bắc Giả
Sable Tắc Bố Nhĩ
Bất Tiếu Phù Đồ
Tuyết Nguyên U Linh
Đệ Nhất Ác Phi
Hạ Ma Ma
Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
Vong Xuyên Tứ Nguyệt
Giấc Mộng Giang Sơn
Cương Quyết Mạnh/Ưng Lâm Liên
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Đường Mật