Truyện Ngôn Tình


Tác giả: Tử Vân Khê
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...


Tác giả: Tinh Linh
Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, ...

Tác giả: Nha Thất
Thể loại: Ngôn Tình, ...


Tác giả: Kim Huyên
Thể loại: Ngôn Tình, Khác, ...

Tác giả: Nhất Chỉ Tây Nịnh
Thể loại: Ngôn Tình, Khác, ...

Tác giả: Phượng Lê Cao
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, ...

Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.
Có thể bạn muốn xem