Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện Lịch Sử
Tác giả: La Quán Trung
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: Katy_abc
Thể loại: Lịch Sử, ...


Tác giả: Ngô Kính Tử
Thể loại: Kiếm Hiệp, Quân Sự, ...

Tác giả: Tuyết Lý
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: Thiên Thiên Vi Nhất Tiếu
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, ...

Tác giả: Đê Điều Quân
Thể loại: Lịch Sử, Bách Hợp, ...

Chưa cập nhật

Tác giả: Phong Tuỳ Nhứ Phiêu
Thể loại: Lịch Sử, Bách Hợp, ...

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.
Có thể bạn muốn xem
Gia Cát Linh Ẩn
Cửu Dã Thần Tây
Đông Chu Liệt Quốc
Phùng Mộng Long
Nhất Phẩm Giang Sơn
Tam Giới Đại Sư
Cẩm Khê Di Hận
Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Cô Độc Chiến Thần
Huyền Vũ
Trí Tuệ Đại Tống
Kiết Dữ 2
Lưỡng Thế Hoa
Cẩm Sắt Vô Đoan
Ngũ Hồ Chiến Sử
Chu Hiển
Thiên Tống
Hà Tả