Truyện Lịch Sử
Tác giả: Cao Nguyệt
Thể loại: Dị Giới, Quân Sự, ...

Tác giả: Nam Hi Bắc Khánh
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...


Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp
Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, ...

Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp
Thể loại: Linh Dị, Lịch Sử, ...

Tác giả: Tứ Bối Lặc
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: Slaydark
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, ...

Tác giả: Vịt Rang Muối
Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, ...Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.
Có thể bạn muốn xem
Kiều Thê Như Vân
Thượng Sơn Đả Lão Hổ
Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Cổ Long Cương
Nuôi Dưỡng Bạo Vương
Hoa Sơn Trà
Quỷ Hoàng Phi
Sương Hoa
Đại Đường Cuồng Sĩ
Cao Nguyệt
Hoàng Tộc
Cao Nguyệt
Cẩm Khê Di Hận
Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ