Truyện Lịch Sử
Tác giả: Đê Điều Quân
Thể loại: Lịch Sử, Bách Hợp, ...

Chưa cập nhật

Tác giả: Phong Tuỳ Nhứ Phiêu
Thể loại: Lịch Sử, Bách Hợp, ...

Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Thể loại: Lịch Sử, ...

Tác giả: Giang Đình
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: KeoChuoi
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: Thienphong100783
Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, ...

Tác giả: Thương Nguyệt
Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, ...

Tác giả: Khúc Kính Tiểu Lộ
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, ...

Tác giả: Nhất Ngữ Phá Xuân Phong
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, ...

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.
Có thể bạn muốn xem
Thiết Huyết Đại Minh
Tịch Mịch Kiếm Khách
Thiên Tống
Hà Tả
Nam Quốc Sơn Hà
Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Trí Tuệ Đại Tống
Kiết Dữ 2
Phù Sinh Nhược Mộng
Lưu Diên Trường Ngưng