Truyện Hệ Thống

Tác giả: Chiết Thụ Lê Hoa
Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, ...

Tác giả: Thu Nhi Phương
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Tịch Nhan Từ Kính
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, ...

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ
Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, ...


Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
Thể loại: Xuyên Nhanh, Hệ Thống, ...

Tác giả: Nguyên Anh Sơ Kỳ
Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, ...

Tác giả: Bản Lật Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, ...


Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.
Có thể bạn muốn xem