Truyện Gia Đấu
Tác giả: Đặng Thảo
Thể loại: Xuyên Không, Gia Đấu, ...

Tác giả: Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ
Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, ...

Tác giả: Mộc Hoan Hoan
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Đường Ngọc
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Kiều Tiểu Tịch
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Nam Phương Lệ Chi
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: HNWR
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Lệ Tiêu
Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, ...

Tác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, ...

Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.
Có thể bạn muốn xem
Thứ Nữ Song Sinh
Nguyệt Quân Hề
Lão Đại Là Nữ Lang
La Thanh Mai
Đích Nữ Bình An
Hòa Tiểu Thảo
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Chá Mễ Thố
Quân Vi Hạ
Lục Dã Thiên Hạc
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Tình Đa Đa
Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt
U Nhiễm