Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện Gia Đấu
Tác giả: Vãn Phong Xúy
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Mặc Thư Bạch
Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu, ...

Tác giả: Đậu Đậu Ma Ma
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Đào Hình Lý
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Người đánh kiếm
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu, ...

Tác giả: Tử Sơn Chỉ
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Ai Lam
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Tiêu Y Y
Thể loại: Dị Giới, Bách Hợp, ...


Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.
Có thể bạn muốn xem
Mỹ Nhân Trong Ngực
Cống Trà
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Tô Tiểu Lương
Hận Yêu
Hận Yêu Full
Băng Bei Nguyễn
Công Chúa Thành Vương Phi
Tiếu Dương
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Thủy Thanh Thiển
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Tình Đa Đa
Thế Nào Là Hiền Thê
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Vọng Thần Mạc Cập