Truyện Đông Phương

Tác giả: Iwai Shunji
Thể loại: Đông Phương, ...

Tác giả: Kazumi Yumoto
Thể loại: Đông Phương, Khác, ...

Tác giả: Miyuki Miyabe
Thể loại: Đông Phương, Khác, ...

Tác giả: Abasuto Ichi - アバスト一
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, ...

Tác giả: Kiếm Vô Tà
Thể loại: Huyền Huyễn, Đông Phương, ...

Tác giả: Miêu Nị
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, ...Tác giả: Nhóm 4.0
Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, ...

Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.