Truyện Đoản Văn
Tác giả: Hoặc Phi
Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, ...

Tác giả: Trì Đại Tối Cường
Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, ...

Tác giả: Tiễu Tiễu Đôn Nhục
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, ...

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, ...

Tác giả: Ngu Di Sinh
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, ...

Tác giả: Bích Loa Xuân
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Mục Dã Dương Dương
Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, ...

Tác giả: Cựu Chương
Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, ...

Tác giả: Thị Đường Bất Khuyết Diêm
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, ...

Tác giả: Trì Đại Tối Cường
Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, ...

Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.
Có thể bạn muốn xem