Truyện Đô Thị
Tác giả: Abasuto Ichi - アバスト一
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, ...

Tác giả: Lư Lai Phật Tổ
Thể loại: Đô Thị, ...

Tác giả: Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ
Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, ...

Tác giả: Dạ Nhiên
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Hàm Tiếu
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Long Tế HOT
Tác giả: Lư Lai Phật Tổ
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Hạ Ngữ
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Mai Bát Gia
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: A Hào
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...


Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.
Có thể bạn muốn xem