Truyện Dị Năng
Tác giả: Giang Nguyệt Niên Niên
Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, ...

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ
Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, ...

Tác giả: Cách Lâm
Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, ...

Tác giả: Phong Trục Nguyệt
Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, ...

Tác giả: Tg Thái Uyển
Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng, ...

Tác giả: Yên Ba Giang Nam
Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, ...

Tác giả: Diệp Ức Lạc
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, ...


Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá
Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Hoa Nhất Nhất
Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, ...

Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.
Có thể bạn muốn xem