Truyện Dị Giới
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, ...

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, ...

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, ...

Tác giả: Phong Sương
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, ...

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Thể loại: Dị Giới, Bách Hợp, ...

Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Tác giả: Tiêu Y Y
Thể loại: Dị Giới, Bách Hợp, ...

Tác giả: Diệp Ức Lạc
Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, ...


Tác giả: Hoa Nhất Nhất
Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, ...

Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.
Có thể bạn muốn xem
Thần Mộ 2
Ngô Biển Quân
Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
Lãng Lãng Minh Nhật
Dị Giới Thú Y
Du Tạc Bao Tử
Già Thiên
Thần Đông
Đấu Phá Thương Khung
Thiên Tàm Thổ Đậu
Đồng Thể
Cửu Lộ Phi Hương