Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện Cung Đấu
Tác giả: Kiều Lung
Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, ...

Tác giả: Lục Nguyệt
Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, ...

Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng
Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Đạm Nguỵêt Tân Lương
Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, ...
Chưa cập nhật

Tác giả: Sách Tự Bất Văn
Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Tùy Vân Lưu Thủy
Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Tử Sơn Chỉ
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Lạc Duệ
Thể loại: Bách Hợp, Cung Đấu, ...

Tác giả: Phong Tăng
Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Hoàng Anh
Thể loại: Cung Đấu, Ngược, ...

Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.
Có thể bạn muốn xem
Họa Quốc
Thập Tứ Khuyết
Quỷ Hoàng Phi
Sương Hoa
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Phong Lưu Thư Ngốc
Túy Linh Lung
Thập Tứ Dạ
Thái Thượng Hoàng
Hòa Vận
Vương Gia Nói Một Câu
Liên Cảnh
Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Tố Thủ Hội Hồng Nhan
Ta Mới Là Sủng Phi
Cao Thượng
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Triệu Tiểu Miêu