Truyện Cung Đấu
Tác giả: Khuyết Lam
Thể loại: Bách Hợp, Cung Đấu, ...

Tác giả: Mặc Thuỷ Tâm
Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, ...

Tác giả: Lục Nguyệt
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...


Tác giả: Bạc Hạ Môn
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Milan Lady
Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại, ...

Tác giả: Phân Phân Hòa Quang
Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, ...

Tác giả: Kiều Tiểu Tịch
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, ...

Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Thể loại: Quan Trường, Cung Đấu, ...


Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.
Có thể bạn muốn xem
Thập Đại Khốc Hình
Tiểu Chu 123
Thùy Chủ Trầm Phù
Thiên Thương
Đường Phong Chi Thừa Kiền
Thiên Khóa Thụ
Nam Phi Hoặc Chủ
Lăng Thần Vị Hiểu
Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!
Giang Nam Hồn Cô Nương
Khanh Mỵ Thiên Hạ
Nguyệt Xuất Vân
Nguyệt Hoa Như Sí
Phong Yên Huyễn