Truyện Cung Đấu
Tác giả: Lạc Duệ
Thể loại: Bách Hợp, Cung Đấu, ...

Tác giả: Phong Tăng
Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, ...

Tác giả: Hoàng Anh
Thể loại: Cung Đấu, Ngược, ...

Tác giả: Đê Điều Quân
Thể loại: Lịch Sử, Bách Hợp, ...

Tác giả: Ninh Viễn
Thể loại: Bách Hợp, Cung Đấu, ...

Tác giả: Lục Ngộ
Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, ...


Tác giả: Trương Hiểu Thần
Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, ...

Tác giả: Tiêu Y Y
Thể loại: Dị Giới, Bách Hợp, ...

Tác giả: Ly Cửu Nhi
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, ...

Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.
Có thể bạn muốn xem
Hậu Đình Hoa
Vạn Sắc
Cung Lược
Vưu Tứ Tỷ
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Khải Tát Nguyệt
Thất Ngược Khí Phi
Thiển Tiểu Lê Qua
Đế Vương Sủng Thần
Hoa Vũ Băng Lan
Tung Hoành Cổ Đại
Ôn Uyển
Uy Vũ Hoàng Phi
NUll
Lang Kỵ Trúc Mã Lai
Bích Thủy Mai Lạc