Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện Bách Hợp
Tác giả: Tang Lý
Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp, ...

Tác giả: Tửu Noãn Xuân Thâm
Thể loại: Bách Hợp, Trinh Thám, ...


Tác giả: Ta Là Phong Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...

Làm Càn Full
Tác giả: Huyền Tiên
Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, ...

Tác giả: Ngư Sương
Thể loại: Bách Hợp, Sủng, ...

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp, ...

Tác giả: Dữu Sắc Miyo
Thể loại: Bách Hợp, Sủng, ...

Tác giả: Sàng Đầu Khán Tuyết
Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, ...

Tác giả: Sơ Hạc Tiên Sinh
Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, ...

Truyện tình cảm giữa nữ và nữ.
Có thể bạn muốn xem
Năm xưa
Năm xưa Full
Cửu Nguyệt Quang
Phượng Hoàng Hoa
Tuyệt Ca
Thiên Chiếu Chiến Vân
Lang Chi Tâm
Truyện Kể Trong Câu Chuyện
Dịch Bạch Thủ
Hạc Minh Giang Hồ
Diệp Mạch
Tà Minh Chi Giới
Khúc Lạc Vô Ngân
Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
Thỏ Con Kể Chuyện
Công Chúa Đón Dâu
Lão Trung Y
Thục Nữ Thời Đại
Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Áp Đáo Bảo
Bổn Điểu Tiên Phi