Truyện Bách Hợp
Tác giả: Văn Nhã Lão Bảo
Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, ...

Tác giả: Khuyết Lam
Thể loại: Bách Hợp, Cung Đấu, ...

Tác giả: Lạc Khuynh
Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, ...

Tác giả: Yểu Dư Chiết
Thể loại: Bách Hợp, Nữ Cường, ...

Tác giả: Yểu Dư Chiết
Thể loại: Bách Hợp, Nữ Cường, ...

Tác giả: Thất Miên Điện Đăng
Thể loại: Bách Hợp, Điền Văn, ...


Tác giả: Dịch Lâm An
Thể loại: Bách Hợp, ...

Tác giả: Giáng Thiên Tuyết
Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, ...

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Thể loại: Sắc, Bách Hợp, ...

Truyện tình cảm giữa nữ và nữ.
Có thể bạn muốn xem
Áp Đáo Bảo
Bổn Điểu Tiên Phi
Công Chúa Tha Mạng
Phượng Khi Vũ
Cách Cách Giá Lâm
Lạc Khuynh
"Tớ Yêu Cậu" Dưới Tán Cây Anh Đào
Bổn Điểu Tiên Phi
Phù Sinh Nhược Mộng
Lưu Diên Trường Ngưng
Công Chúa Ái Nữ Dong I
Bổn Điểu Tiên Phi
Quân Tâm Ngã Tâm
Nhất Diệp Tiêu Diêu
Nghe Xem! Là Thời Gian Đang Hát
Lạc Mạc Chi Vũ