Truyện mới được cập nhật
Ngôn Tình, Sủng
30 phút trước

Ngôn Tình, Gia Đấu
37 phút trước

Bách Hợp, Trọng Sinh
38 phút trước

Ngôn Tình, Sủng
40 phút trước

Bách Hợp
42 phút trước

Huyền Huyễn, Đam Mỹ
43 phút trước

Đam Mỹ, Hệ Thống
44 phút trước

Ngôn Tình, Đô Thị
46 phút trước

Trọng Sinh, Ngược
49 phút trước


Ngôn Tình, Xuyên Không
56 phút trước

Dị Giới, Đam Mỹ
57 phút trước

Trọng Sinh
60 phút trước

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
1 giờ trước

Trọng Sinh, Sủng
1 giờ trước

Tiên Hiệp
2 giờ trước

Ngôn Tình, Xuyên Nhanh
3 giờ trước

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn
3 giờ trước

Ngôn Tình, Đô Thị
3 giờ trước

Ngôn Tình, Đô Thị
3 giờ trước

Ngôn Tình, Khác
3 giờ trước

Ngôn Tình, Khoa Huyễn
3 giờ trước

Ngôn Tình, Sủng
3 giờ trước

Bách Hợp, Cổ Đại
3 giờ trước

Huyền Huyễn, Xuyên Không
3 giờ trước

Trọng Sinh, Hệ Thống
3 giờ trước

Ngôn Tình, Hệ Thống
3 giờ trước