Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện mới được cập nhật
Tác giả: Y Y Dĩ Dực
Thể loại: ...
Chương 75
2 giờ trước

Tác giả: madkun
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, ...
Chương 408
2 giờ trước

Tác giả: JKSManga
Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, ...
Chương 278
2 giờ trước

Tác giả: Nghịch Thế
Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, ...
Chương 58
2 giờ trước

Tác giả: Thái Tú
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...
Chương 716
2 giờ trước

Tác giả: Tư Kiều
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...
Chương 255
2 giờ trước

Tác giả: Lưu Li Tú
Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, ...
Chương 39
3 giờ trước

Tác giả: Quang Vũ
Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, ...
Chương 370
3 giờ trước

Tác giả: Ngư Sương
Thể loại: Bách Hợp, Sủng, ...
Chương 21
3 giờ trước

Tác giả: Tiểu Kiều
Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, ...
Chương 233
3 giờ trước

Chương 77
3 giờ trước

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, ...
Chương 79
3 giờ trước

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường
Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, ...
Chương 51
3 giờ trước

Tác giả: Vân Diệp Trường Ca
Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, ...
Chương 44
3 giờ trước

Tác giả: Thập Niên Chấp Tư Nhan
Thể loại: Đam Mỹ, ...
Chương 30
3 giờ trước

Tác giả: 空空
Thể loại: Linh Dị, Khác, ...
Chương 88
3 giờ trước


Tác giả: Gia Tử Nhứ
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...
Chương 86
3 giờ trước

Tác giả: Ta Là Phong Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, ...
Chương 84
3 giờ trước

Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Ngôn Tình, ...
Chương 235
3 giờ trước

Truyện Hot
Truyện đã hoàn thành